Přidušený dusík

25.8.2007

Dlouhodobé studie agrochemiků ukázaly, že používání pesticidů má neblahé důsledky pro fixaci dusíku v půdě. Přestože atmosféra obsahuje tohoto plynu velké množství, rostliny ho v plynné podobě využít nedokáží, protože molekula dusíku N2 je velmi stabilní. Získávají tedy tento důležitý prvek z jiných sloučenin. Jedině luštěniny jsou schopné tento metabolický oříšek zvládnout, avšak pomáhají jim v tom baktérie, které žijí v hlízkách na jejich kořenech. Pesticidy blokují přenos signálů přes bakteriální receptor NodD, jímž rostliny stimulují bakterie k fixaci nadbytečného dusíku, který bakterie samy nespotřebují a využívají ho luštěniny. Využití pesticidů tedy na jednu stranu chrání rostliny, takže lépe rostou. Na druhou stranu však snižují celkové množství dusíkatých sloučenin v půdě, což nárůst rostlinné hmoty omezuje.

 
Odeslat komentář k článku "Přidušený dusík "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Přidušený dusík " e-mailem

Diskuse/Aktualizace