Přidáme periodické tabulce prvků třetí rozměr?

15.2.2005

Anorganickým chemikům se daří vytvářet shluky atomů, které se chovají jako jediný atom odlišného prvku. Tak se ukázalo, že shluk 13 atomů hliníku se chová jako halogen (chlor, brom a podobně), zatímco shluk 14 atomů hliníku se chová jako alkalická zemina (hořčík, vápník atp.), a že se tvoři příslušné soli podobné běžným prvkům. Tato skutečnost vedla některé chemiky (např. Shiv Kanna ve Virginii) k tomu, aby navrhli rozšíření periodické soustavy prvků do třetího rozměru, čili aby shluk 13 Al ležel nad jódem. Dají se vytvořit velmi stálé sloučeniny, například 14Al-3I, což je stabilní jednomocný anion. Ať už se periodická tabulka rozroste do třetího rozměru nebo ne, nové sloučeniny nabízejí řadu možností zejména v nanotechnologiích.

akademon.cz 10.6.2013: Nehomogenní shluky atomů, které se chovají jako kationy velkých rozměrů, se podařilo připravit chemikům z newyorské Columbia University. Jejich složení je [Co5Se8(P(C2H5)3)6]2+ , [Cr6Te8(P(C2H5)3)6]2+ a [Ni9Te6(P(C2H5)3)8]+. Spolu s aniontem C60- vytvářejí krystaly.

Odeslat komentář k článku "Přidáme periodické tabulce prvků třetí rozměr? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Přidáme periodické tabulce prvků třetí rozměr? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace