Přesné určení stáří Mladečských fosílií

14.6.2005

Kosterní pozůstatky tzv. aurignacské kultury nalezené v Mladečských jeskyních u Olomouce v létech 1881-1882 a 1903-1904 byly datovány do období Würmu před 30 000 až 40 000 lety. Výsledky získané přímou urychlovačovou hmotovou spektrometrií aplikovanou na datování radioaktivním uhlíkem nyní ukázaly, že vzorky zubů tam nalezené jsou staré 31 000 let, což se shoduje s dosavadními výsledky z Pestera cu Oase v Rumunsku, Kent´s Cavern ve Velké Británii a Arcy-sur-Cure ve Francii.

Odeslat komentář k článku "Přesné určení stáří Mladečských fosílií "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Přesné určení stáří Mladečských fosílií " e-mailem

Diskuse/Aktualizace