Preimplantační genetická diagnostika – současný stav

2.3.2005

PGD je schopna vyloučit embrya nesoucí genetickou vadu v podobném spektru, jako prenatální genetická diagnostika prováděná z plodové vody nebo choriových klků. Umožňuje diagnostikovat u časných embryí odchylky v počtu chromozomů (aneuploidie), nebo v jejich struktuře (translokace reciproční a Robertsonské, delece) i genové mutace. Pro diagnostiku početních a strukturních anomálií používáme většinou metody cytogenetické, pro různé druhy genových mutací potom metody molekulární genetiky.

Úplný text najdete zde

Odeslat komentář k článku "Preimplantační genetická diagnostika – současný stav "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Preimplantační genetická diagnostika – současný stav " e-mailem

Diskuse/Aktualizace