Pracuje se na liském interaktomu

23.8.2005

Genom, proteom, metabolom – to jsou termíny, které spolu s dalšími se objevují v posledních desetiletích, aby popsaly souhrn genů, proteinů a metabolických reakcí daného organismu. Nedávno se objevil v literatuře termín interaktom, který shrnuje všechny interakce mezi proteiny. Jde tu o čísla až děsivá. Zatímco lidský genom obsahuje necelých 30 000 genů, proteom (díky posttranskripčním a posttranslačním modifikacím) už na 100 000 proteinů a interaktom teoreticky miliardy interakcí. To je ovšem číslo přehnané. Ze studií interakcí v hlístici Caenorhabditis elegans a v octomilce Drosophila melanogaster víme, že jich je mnohem méně. Nicméně práce na zjištění, který protein s kterým dalším interaguje, probíhá na několika špičkových pacovištích celého světa a, stejně jako tomu bylo s genomem, vyvolává spory optimistů a skeptiků, kdy dosud popsaných téměř 100 000 interakcí bývá někdy pokládáno za nevýzanmný zlomek celého interaktomu. Již nyní však lze říci, že mnoho interakcí nalezených v hlístici a octomiklce se vyskytuje i v lidských buňkách. A je nesporné, že i z hlediska farmaceutického budou znalosti o jednotlivých interakcích velmi významné.

Odeslat komentář k článku "Pracuje se na liském interaktomu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pracuje se na liském interaktomu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace