Póry pro nukleotidy

29.8.2007

Póry v buněčných membránách jsou kanálovité otvory, jimiž procházejí různé molekuly a ionty oběma směry. Tyto póry mohou však fungovat i jako senzory, například v chuťových váčcích na jazyku. V přírodních senzorech jde většinou o interakci s ionty, která napomáhá při identifikaci různých molekul. Pracovníci z ženevské univerzity nyní vyrobili syntetický pór, který je založen na odlišném principu. Je vyroben z pevných tyčinek tvořených pentapeptidy, které jsou uváděny do funkce molekulami naftalendiimidu, jež jsou chudé na elektrony. Pár takových molekul může fungovat jako svorka zachycující látku bohatou na elektrony, například nukleotid. Tyto umělé póry mohou najít uplatnění jako diagnostické senzory pro cholesterol nebo dokonce jako chuťové detektory rozlišující mezi základními typy chutí.

Odeslat komentář k článku "Póry pro nukleotidy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Póry pro nukleotidy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace