Polymer z citrusů

19.1.2005
struktura polylimonenkarbonátu

Profesor Cornellovy University Geoffrey Diates se svým týmem připravili katalyzátor, s jehož pomocí mohou připravit novou polymerní látku, polylimonen karbonát (chemická struktura viz obr. nahoře), a to z oxidu uhličitého a limonenu, který je dominantní složkou oleje vylisovaného z citrusových slupek. Nová sloučenina svými vlastnostmi připomíná polystyren a její značnou výhodou je, že výchozí surovinou k její přípravě není ropa.

Využití limonenu, chemicky derivátu cyklohexenu, v posledních letech výrazně vzrostlo, a to nejen kvůli jeho příjemné pomerančové vůni. Používá se též jako rozpouštědlo anebo přísada do barev, čistících prostředků a sprejů. Za zmínku ještě stojí, že se vyskytuje ve dvou izomerech d- a l- a po pomerančích voní pouze d-limonen. Jeho l-forma, ač o stejném chemickém složení a struktuře, pouze s jiným prostorovým uspořádáním, voní spíše jako terpentýn. Chemická struktura viz obr. dole.

 
Odeslat komentář k článku "Polymer z citrusů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Polymer z citrusů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace