Polovodivé aerogely

4.8.2007

Zajímavé materiály připravila skupina amerických chemiků. Nejprve vytvořili z klastrů kovových selenidů a sulfidů gel, který pak vysušili pomocí extrakce superkritickým oxidem uhličitým. Vytvořili tak extrémně porézní materiál s velmi nízkou hustotou, velikým vnitřním povrchem (až 327 m2/g) a rovnoměrnou distribucí velikostí pórů. Materiál podrží své polovodivé vlastnosti s nevelkým zakázaným pásmem (0,2 – 2 eV) i ve formě aerogelu. Nová látka nalezne možná uplatnění v fotokatalýze, optoelektronice anebo třeba při ochranně životního prostředí, protože absorbuje ionty těžkých kovů ve velkém množství. Její využití k čištění kontaminovaných vod se přímo nabízí.

 
Odeslat komentář k článku "Polovodivé aerogely "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Polovodivé aerogely " e-mailem

Diskuse/Aktualizace