Pokroky lékařských zobrazovacích metod

9.6.2005
MIT Technological Review

Vyšetření počítačovým tomografem nebo magnetickou rezonancí se stala běžnými již i v našich nemocnicích (První je založeno na principu pohlcování rentgenového záření vysílaného z mnoha různých úhlů a následné počítačové rekonstrukce obrazu, druhé využívá změněn absorpčních a emisních vlastností molekul v magnetickém poli.). Pokrok v oblasti lékařských zobrazovacích metod se v poslední době již neodehrává formou využívání nových fyzikálních principů, ale hlavně v oblasti softwarového zpracování obrazu, směřujícího ke stále větší ostrosti, detailnosti a rychlosti zpracování. Následující obrázky (převzaté z MIT Technological Review) ukazují krásné příklady zobrazení orgánů lidského těla špičkovými, leč dnes již sériově vyráběnými diagnostickými zařízeními.

Odeslat komentář k článku "Pokroky lékařských zobrazovacích metod "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pokroky lékařských zobrazovacích metod " e-mailem

Diskuse/Aktualizace