Podivné kuchyňské soli

21.12.2013

Sůl kuchyňská je chemicky chlorid sodný neboli NaCl. Překvapující je, že za vysokého tlaku mohou existovat i sloučeniny sodíku a chloru o jiném složení. Konkrétně prof. Artem R. Oganov se svými kolegy z Ruska, USA, Číny a Německa připravil za tlaku 200.000 atmosfér sloučeniny o složení NaCl3 a Na3Cl, jež krystaluje ve čtverečné soustavě, zatímco běžný chlorid sodný v krychlové. NaCl3 krystaluje v soustavě krychlové i kosočtverečné. Možnost jejich existence nejprve prověřili kvantově mechanickými výpočty. Z nich vyplývá, že mohou existovat i sloučeniny o složení NaCl7, Na3Cl2 a Na2Cl, jež se doposud připravit nepodařilo. Zajímavé je i to, že prof.Oganov působí na třech kontinentech: v Moskevském fyzikálně-technologickém ústavu, State University of New York a na Severozápadní polytechnické univerzitě v čínském Xianu.

 
Odeslat komentář k článku "Podivné kuchyňské soli "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Podivné kuchyňské soli " e-mailem

Diskuse/Aktualizace