Plankton a dusík

15.8.2005
svazečky Trichodesmií

Studie oceánografa Douglase Caponeho z University of Southern California provedené v tropických a subtropických mořích, prokázaly, že mořský plankton získává ze vzduchu desetkrát více dusíku, než jsme se doposud domnívali. Sloučeniny dusíku jsou pro všechny organismy velmi důležité a v atmosféře je ho k dispozici velké množství. Problém však je, že dusík je dosti netečný plyn, a jen některé organismy jej umí přeměnit na jeho sloučeniny. Ostatní pak na nich závisí. Ze suchozemských rostlin to zvládnou pomocí bakterií např.luštěniny. V mořském planktonu to má na starosti organismus Trichodesmium. Prof.Capone v průběhu svých šesti výzkumných cest, během nichž provedl na 150 jednotlivých stanovení, prokázal, že právě Trichodesmium přemění na sloučeniny řádově více dusíku než očekával. Podrobné zkoumání koloběhu prvků v moři má velký význam pro zjištění vlivu skleníkových plynů na změnu zemského klimatu, kde přes halasné proklamace některých zelených učenců panuje stále mnoho nejasností.

Odeslat komentář k článku "Plankton a dusík "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Plankton a dusík " e-mailem

Diskuse/Aktualizace