Pestrá a jedovatá

17.12.2017
Citace:
https://data.lib.vt.edu/collections/41687h49p - Eisner, T., H.E. Eisner, J.J. Hurst, F.C. Kafatos, J. Meinwald. 1963. Cyanogenic glandular apparatus of a millipede. Science, 139, 1218-1220
Zdroj
Mnohonožka Apheloria polychroma, foto Virginia Tech.

Nově objevená mnohonožka Apheloria polychroma (viz obr., foto Virginia Tech) vykazuje největší proměnlivost zbarvení mezi všemi mnohonožkami. Využívá až šesti barev. Přebývá v lesích Cumberlandských hor v jihozápadní Virginii. Jako u ostatních příslušníků rodu Apheloria ji při napadení predátorem chrání kyanovodík vznikají enzymatickým rozkladem mandelonitrilu na povrchu těla. Pestré zbarvení způsobuje, že si každý pták zapamatuje nevolnost po jejím sezobnutí. Propříště se takové kořisti vyhne. Jde o velmi účinnou obranu druhu, byť ulovenému jedinci moc nepomůže.

enzymatický rozklad mandelontrilu na kyanovodík HCN a benzaldehyd ve žlázách při povrchu těla mnohonožek Apheloria.Mandelonitril se v klidu nachází ve speciálních žlázách při povrchu těla. Při ohrožení je vtlačen do sousedního měchýřku, kde ho přítomný enzym rozloží na benzaldehyd a kyanovodík HCN, který uniká ven. Reakční schéma vidíme na obrázku. Stonožky (Chilopoda, angl.centipede) a mnohonožky (Diplopoda, angl. millipede) představují dvě ze čtyř tříd podkmene stonožkovců (Myriapoda). Mnohonožky mají na rozdíl od plochých stonožek válcové tělo a dva páry končetin na každém článku. Články těla mnohonožek vznikly splynutím dvou článků během evoluce.

 
Odeslat komentář k článku "Pestrá a jedovatá "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pestrá a jedovatá " e-mailem

Diskuse/Aktualizace