Opice se poznají v zrcadle

13.8.2005

Dlouho se věřilo, že pouze člověk a lidoopi rozeznají svůj obraz v zrcadle, zatímco ostatní živočichové v něm při nejlepším vidí obraz jedince téhož druhu. V posledních měsících provedli na univerzitě v Atlantě v USA rozsáhlou studii s osmi samicemi a šesti samci opice malpy hnědé, kteří byli vystaveni (1) známému zvířeti téhož pohlaví, (2) neznámému zvířeti téhož pohlaví a (3) zrcadlu. Výsledky ukázaly jednoznačně, že malpy rozlišují mezi pohledem na jiné zvíře a pohledem na sebe do zrcadla. Testy budou prováděny i s dalšími živočišnými druhy, aby se ukázalo, kdy ve fylogenezi se tato rozlišovací schopnost začala projevovat.

Odeslat komentář k článku "Opice se poznají v zrcadle "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Opice se poznají v zrcadle " e-mailem

Diskuse/Aktualizace