Okoukaná ochrana osiva

7.12.2013
Nahoře amygdalin, dole nitril kyseliny mandlové neboli mandelonitril.

Zajímavou metodu ochrany zrní před škůdci vyvinul tým Wendelina J. Starka z ETH v Zürichu. Nechali se inspirovat v přírodě. Tři tisícovky rostlinných druhů obsahují amygdalin (na obr.nahoře) nebo obdobné sloučeniny, např. mandloň (Amygdalus) nebo meruňka. Při poškození jejich semen se z nich enzymaticky uvolňuje prudce jedovatý kyanovodík HCN. Starkův tým pokrývá zrna pšenice dvěma vrstvami polymeru z kyseliny mléčné [OCH(CH3)CO]n. Jedna z nich obsahuje nitril kyseliny mandlové (na obr. dole), druhá enzym hydroxonitril lyázu. Při jejich mechanickém poškození (okusu) se uvolní kyanovodík. Nepochybně jde o bezpečnější metodu ochrany osiva než dosavadní postupy, které využívaly jedovatých látek rovnou.

 
Odeslat komentář k článku "Okoukaná ochrana osiva "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Okoukaná ochrana osiva " e-mailem

Diskuse/Aktualizace