Ohebný akumulátor

5.6.2017
Citace:
Hongsen Li et al., An All-Stretchable-Component Sodium-Ion Full Battery, Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201700898
Zdroj
Nahoře chemická struktura poly(dimethylsiloxanu), uprostřed fosforečnanu oxidu vanadičného, dole poly(vinylidenfluoridu-co-hexafluoropropylenu).

založený na sodíkových iontech, na rozdíl od dnes nejvíce rozšířeného lithia, zhotovil Guihua Yu z University of Texas v Austinu se svými kolegy. Základech obou jeho elektrod je porézní poly(dimethylsiloxan) připravený polymerací v kostce cukru, která posloužila jako templát. Strukturu poly(dimethylsiloxanu) vidíme na obrázku nahoře. Po rozpuštění cukru povrch polymeru pokryli z roztoku plátečky oxidovaného grafenu. Částečnou redukcí jodovodíkem HI vznikl ohebný materiál s požadovanou vodivostí. Pokrytím povrchu nanočásticemi fosforečnanu oxidu vanadičného VOPO4 (obr. uprostřed) vznikla katoda, modifikací povrchu uhlíkem anoda. Jako elektrolyt slouží gel z poly(vinylidenfluoridu-co-hexafluoropropylenu) (PVD-HFP, obr.dole) nasáklý roztokem chloristanu sodného NaClO4 v propylenkcarbonátu.

 
Odeslat komentář k článku "Ohebný akumulátor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ohebný akumulátor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace