Nulové emise CO2 při výrobě elektřiny

3.8.2007

Tým britských inženýrů z Newcastle University a Imperial College London tvrdí, že emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv by bylo možné výrazně omezit při užití řízené spalování. Pokud by k hoření docházelo jen za přítomnosti kyslíku, vznikal by prakticky čistý oxid uhličitý a nikoliv směs plynů obsahující i oxidy dusíku, jako je tomu doposud. Jak to však zařídit? K tomu by měl napomoci filtr z tenkých trubiček ze směsného oxidu lanthanito-strontnato-kobaltnato-železitého. Materiál vyvinutý původně pro palivové články propouští z atmosférických plynů jedině kyslík. Tak by bylo možné zajistit řízené spalování a nezvýšit jeho náklady nad únosnou mez. Vznikající, čistý oxid uhličitý by pak posloužil jako surovina v chemickém průmyslu.

 
Odeslat komentář k článku "Nulové emise CO2 při výrobě elektřiny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nulové emise CO2 při výrobě elektřiny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace