Nový princip chlazení

29.4.2005

Zařízení, které tvoří kovová destička oddělená teninkou vrstvou izolátoru od supravodiče se při vložení napětí ochlazuje, a to až na teplotu ve stovkách mK. Vhodné napětí totiž způsobuje, že elektrony s nejvyšší energii v kovu tunelují do supravodiče, čímž se kov ochladí. Je zjevné, že napětí musí být dostatečně nízké, aby protékající proud byl způsoben pouze tunelujícími elektrony. Fungující zařízení je zatím velmi malé, v desítkách mikronů, avšak jeho výkon je dosti slušný. Zvládne ochladit řádově větší objekt. Je samozřejmé, že celé zařízení bylo předem ochlazeno na velmi nízkou teplotu, protože není zřejmé, zdali tento princip funguje i za normální teploty a ve větších rozměrech.

Odeslat komentář k článku "Nový princip chlazení "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nový princip chlazení " e-mailem

Diskuse/Aktualizace