Nový fundamentální teploměr

27.12.2008

Jukka Pekola se svými kolegy z Helsinské technologické univerzity a Nanoelektronických laboratoří společnosti NEC v Tsukubě zdokonalili svůj deset let starý teploměr založený na tunelovém proudu. Tvoří ho malé vodivé kovové klastry kovu na nevodivé podložce. Nevodivé mezery mezi nimi musí být tak úzké, aby umožnily tunelování elektronů. Vodivost takového systému při nepatrném vloženém napětí závisí na teplotě, takže po kalibraci je možné ho využít jako velmi přesného teploměru. Po posledním vylepšení již vodivost celého zařízení při nízkých teplotách závisí na vodivosti pouze jediného tunelového přechodu mezi kovovými klastry. Pro měření teploty to sice nemá zásadní význam, nicméně to umožňuje definovat jednotku teploty Kelvin na základě fundamentálních přírodních konstant, což se doposud nepodařilo.

 
Odeslat komentář k článku "Nový fundamentální teploměr "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nový fundamentální teploměr " e-mailem

Diskuse/Aktualizace