Nové definice kilogramu

12.10.2005

Klasická definice kilogramu jako SI-jednotky hmotnosti praví, že jde o hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu (válce ze slitiny platiny a iridia vysokého 39 mm o průměru 39 mm) – je to jediná základní jednotka v celém systému SI založená na umělém prototypu. Ukazuje se, že by bylo zapotřebí definovat kilogram za základě neměnných veličin, vyskytujících se ve fyzice. První pokus vychází z Planckovy konstanty h a říká, že kilogram je klidová hmotnost tělesa odpovídající Planckově konstantě rovné 6,626069311 ? 10–34 joule-sekund (tedy kg m2 s–1). Druhý pokus je založen na hmotnosti atomu uhlíku 12 C a praví, že kilogram je hmotnost přesně 6,022141527 ? 1023 /0,012 volných klidových atomů 12 C v základním stavu. O návrzích budou jednat různé vědecké unie, zejména pak Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii.

Odeslat komentář k článku "Nové definice kilogramu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nové definice kilogramu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace