Nepravděpodobný enzym reguluje diferenciaci nervových buněk

14.2.2005

Proteomika, věda zabývající se struktrurou a funkcí proteinů vznikajících překladem mRNA a tím i přepisem jednotlivých genů, ukazuje už několik let na poměrně komplikované úlohy různých proteinů, zejména po posttranslačních modifikacích. Enzymy mají často řadu funkcí, někdy zcela navzájem odlišných. Tak například rozhodnutí o tom, zda z nervové buňky vyroste dendrit s různými receptory nebo axon, po němž je předáván nervový signál k dalším buňkám, záleží na enzymu zvaném glykogensyntháza-kináza-3beta (GSK-3). Jeho aktivita je zřetelně snížena v místech růstu axonů, kde je regulována lipidem zvaným PTEN a proteinfosfatázou, případně kinázou zvanou Atk. Bylo zjištěno, že jeden z proteinů, zodpovědných za tvorbu mikrotubulů potřebných pro růst výběžků nervových buněk, tzv. CRMP-2, je nadměrně fosforylován v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou. Byla vyslovena naděje, že inhibice GSK-3 by mohla být užitečná při obnově růstu poškozených axonů a že by mohla být vhodnější než práce s kmenovými buňkami.

Odeslat komentář k článku "Nepravděpodobný enzym reguluje diferenciaci nervových buněk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nepravděpodobný enzym reguluje diferenciaci nervových buněk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace