Nečekané působení nikotinu

8.2.2017
Chemická struktura nikotinu vlevo, gama-aminomáselné kyseliny vpravo.

Neobvyklý odložený účinek působení nikotinu (obr. vlevo) na laboratorní potkany pozorovala Julia Morud Lekholm z Göteborgské univerzity. Studovala jejich abstinenční příznaky po přerušení podávání nikotinu. Zpočátku vše probíhalo jako obvykle. Jejich chování se nečekaně změnilo až po třech měsících, kdy přestali být ostražití a vyhledávali osvětlená místa, kterým se dříve vyhýbali. Bližší zkoumání ukázalo, že dochází ke změnám funkce systému receptorů gama-aminomáselné kyseliny (GABA, obr.vpravo). Jejich zklidňující působení je silně potlačeno až převráceno. Popsané dlouhodobé abstinenční příznaky jsou možná příčinou, proč je tak těžké odvyknout kouření. Návykovost nikotinu je srovnatelná jedině s heroinem. Experimenty sice proběhly s laboratorními potkany, nicméně lze rozumně očekávat, že u lidí nenajdeme zásadní odlišnosti. Důkladné poznání vlivu nikotinu na organismus může přispět i k navržení účinnějších metod pro odvykání kouření. Chemickou strukturu nikotinu vidíme na obrázku vlevo, gama-aminomáselné kyseliny vpravo.

 
Odeslat komentář k článku "Nečekané působení nikotinu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nečekané působení nikotinu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace