Nanokatalyzátory

27.10.2005

Nanotechnologie nyní stále více nalézají uplatnění v oblasti, kde to původně nikdo nečekal. S jejich pomocí totiž lze získat nové katalyzátory. Obecně katalyzátorem rozumíme látky, které urychlují chemické reakce. Některé z nich fungují tak, že určitá chemická reakce probíhá rychleji na jejich pevném povrchu. A právě tady nanotechnologie umožňují nastavit strukturu povrchu katalyzátoru mnohem citlivěji, než to bylo možné doposud. Lze vytvořit struktury a útvary v rozměrech výrazně pod jeden mikrometr, které při normální krystalizaci nikdy nevzniknou. A právě takové utváření povrchu může být vhodné pro chemickou katalýzu.

Abychom hovořili konkrétně, známá německé společnost Degussa vyvinula nový nanokatalyzátor pro výrobu peroxidu vodíku anebo na Cardiffské univerzitě připravily klastry zlata, které za normálního tlaku a teploty 60 – 80 oC umožňují oxidaci alkenů kyslíkem, což je velmi důležitá průmyslová reakce.

Odeslat komentář k článku "Nanokatalyzátory "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nanokatalyzátory " e-mailem

Diskuse/Aktualizace