Mozek a čtení

1.6.2017
Citace:
M.A.Skeide et al., Learning to read alters cortico-subcortical cross-talk in the visual system of illiterates, Science Advances 24 May 2017: Vol. 3, no. 5, e1602612, DOI: 10.1126/sciadv.1602612
Zdroj
Nahoře oblast mozku změněná znalostí čtení na řezu v mediánní (předozadní) rovině, dole v rovině pravolevé neboli frontální.

Naučíme-li se číst, dojde ke změnám nejen v naší mozkové kůře, ale neočekávně i v přilehlých podkorových oblastech. Nový poznatek přineslo zobrazování mozku původně negramotných dospělých pomocí magnetické rezonance. Překvapivě způsobuje znalost čtení nárůst propojení mezi kůrou týlního laloku, středním mozkem a thalamem (součást mezimozku). Na obrázku nahoře vidíme oblast mozku změněnou znalostí čtení na řezu v mediánní (předozadní) rovině, dole v rovině pravolevé neboli frontální (M.A.Skeide et al., Learning to read alters cortico-subcortical cross-talk in the visual system of illiterates, Science Advances 24 May 2017: Vol. 3, no. 5, e1602612, DOI: 10.1126/sciadv.1602612).

 
Odeslat komentář k článku "Mozek a čtení "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mozek a čtení " e-mailem

Diskuse/Aktualizace