Mořská autotrofní archebakterie oxidující čpavek

11.10.2005

Po řadu desetiletí se doména organismů zvaná Archaea považovala za obligátní extrémofily, žijící v koncentrovaných roztocích solí a při nesmírně vysokých teplotách okolo bodu varu vody. Jejich počty se nepovažovaly za významné pro celou biosféru. Nyní však spolupráce amerických, kanadských a německých vědců odhalila obrovské množství zástupců skupiny Crenarchaeota v chladných biotopech, zejména v mořských hlubinách. Ukazuje se, že v oceánech žije 1028 těchto mikroorganismů, které přežívají chemolithoautotrofně tak, že oxidují aerobně čpavek na dusitany. Zároveň jsou schopny fixovat anorganický uhlík. Dá se předpokládat, že Crenarchaeota hrají významnou úlohu v globálním cyklu uhlíku a dusíku.

Odeslat komentář k článku "Mořská autotrofní archebakterie oxidující čpavek "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mořská autotrofní archebakterie oxidující čpavek " e-mailem

Diskuse/Aktualizace