Molekulární spínač z nanotrubic

19.10.2005

Elektrický spínač molekulárních rozměrů lze sestrojit pomocí litografických technik, jakými se běžně připravují integrované obvody. Základem jsou niobové elektrody, na nichž leží další kruhovité elektrody niklové. Na nich pak vzhůru do prostoru metodou depozice z par necháme vyrůst rovnoběžné uhlíkové nanotrubice. Vložením vhodného napětí se nanotrubice působením elektrostatických a pak i van der Walsových sil ohnou a dotknou se, čímž je obvod propojen.

Odeslat komentář k článku "Molekulární spínač z nanotrubic "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Molekulární spínač z nanotrubic " e-mailem

Diskuse/Aktualizace