Mnohem více proteinů než genů

19.12.2008

Už od doby, kdy se podařilo zpracovat úplný genom různých organismů, od kvasinky po člověka, bylo jasné, že existuje více proteinů, než by tomu odpovídal počet genů – u člověka je to okolo 100 000 proteinů proti 28 000 genů. Tento rozdíl je dán především posttranslačními modifikacemi proteinů, jako je glykosylace, methylace, fosforylace nebo prenylace. V poslední době se ukazuje (prací amerických badatelů z tuctu univerzit), že příčinou je i alternativní zpracování pre-informační RNA (mRNA), které vede k izoformám proteinů s podobnými, odlišnými nebo dokonce opačnými funkcemi. Ukázalo se, že 92–94 % lidských genů může projít alternativním procesem sestřihu (splicing). Tento proces se lišil výrazně mezi různými tkáněmi jednotlivce, zatímco rozdíly mezi jednotlivci byly pouze 30–50 %. Proces sestřihu byl zřetelně spojen s polyadenylací.

Odeslat komentář k článku "Mnohem více proteinů než genů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mnohem více proteinů než genů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace