Miniaturní plynový chromatograf

5.10.2005

Plynový chromatograf nepatrných rozměrů byl připraven litografickými technikami z oxidu křemičitého a skla. Externí čerpadlo žene vzduch jako nosné medium nejprve do prekoncentrační části, kde se absorbují stanovované látky. Pozdějším zahřátím dojde k jejich desorpci. Pak postoupí dále do vlastní chromatografické kolony (kapiláry s absorpční látkou), ovšem už ve větším množství, než kdybychom použili rovnou vzorek okolního vzduchu. Tímto způsobem lze výrazně zvýšit citlivost jakéhokoli analytického přístroje. Nový chromatograf je schopen zachytit látky v takové koncentraci, kdy jediná jejich molekula připadá na miliardu jiných. Na konci zařízení najdeme integrovaný detektor. Doba analýzy se pohybuje v desítkách sekund.

Odeslat komentář k článku "Miniaturní plynový chromatograf "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Miniaturní plynový chromatograf " e-mailem

Diskuse/Aktualizace