Mikroorganismy na zakázku

15.9.2005

Logickým dalším krokem po přečtení genetického kódu je jeho psaní. I když se to zdá být velmi ambiciózní projekt, první – a to dokonce komerční – pokusy v tomto směru jsou již na světě. V červenci tohoto roku biotechnologičtí průkopníci J. Craig Venter a Hamilton Smith založili v Rockville (Maryland, USA) nový podnik Synthetic Genomics. Jeho cílem je výroba mikroorganizmů na zakázku! Prezidentem nového podniku se stal Juan Enriquez, bývalý ředitel Harvard Business School's Life Sciences Project a současně generální ředitel investiční společnosti Biotechonomy, která Synthetic Genomics financuje.

Na rozdíl od klasického genetického inženýrství, které je založeno zejména na náhodné inzerci různých genů do živých buněk a následném třídění buněk s největšími užitnými vlastnostmi, techniky používané Synthetic Genomics spočívají v syntéze celých dlouhých řetězců DNA zaměřených na kontrolu určitých životních funkcí. Teprve tyto řetězce jsou celé vpravovány do buněk a zabudovávány do jejich genetického materiálu. Synthetic Genomics se specializuje na řešení problémů souvisejících s energetickou krizí a globálními klimatickými změnami, zaměřuje se proto např. na syntézu mikroorganizmů produkujících vodík a alkohol či na mikroorganizmy pomáhající při dekontaminaci znečištěného životního prostředí. Podle zakladatelů společnosti je i mezi velkými společnostmi o produkty Synthetic Genomic velký zájem, zda si společnost na sebe dokáže vydělat, či dokonce významně zhodnotit vložené investice však musí teprve ukázat.

Odeslat komentář k článku "Mikroorganismy na zakázku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Mikroorganismy na zakázku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace