Methan z větru a Slunce

6.5.2010

Experti z Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung a Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik vypracovali novou technologii, která umožní skladování přebytků energie z větrných a solárních elektráren ve formě methanu. Prvním krokem je elektrolýza vody na vodík a kyslík. Reakcí vodíku s oxidem uhličitým vzniká methan. Ukládal by se ve velkých zásobních, stejně jako zemní plyn, jež z velké většiny tvoří právě tento nejjednodušší uhlovodík. Pozorného čtenáře nepochybně napadne, proč neskladovat rovnou vodík, který se dá rovněž spalovat. Ušetřili bychom tím energii vynaloženou k druhému kroku syntézy. Skladování a zacházení s vodíkem je však mnohem náročnější než s methanem, protože jde o extrémně třaskavý plyn s velmi malými molekulami, které rychle všude pronikají. Zemní plyn je navíc jedním z běžných zdrojů energie, takže methan, na rozdíl do vodíku, nevyžaduje žádné změny stávající infrastruktury. Z hlediska životního prostředí je nový postup neutrální, protože při výrobě se spotřebuje kysličník uhličitý, který při spálení methanu unikne a energii získáme z větru a slunečního záření.

 
Odeslat komentář k článku "Methan z větru a Slunce "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Methan z větru a Slunce " e-mailem

Diskuse/Aktualizace