Meteorit má rodokmen

9.10.2018
Citace:
http://www.asu.cas.cz/articles/1414/19/dalsi-meteorit-s-rodokmenem-nalezeny-na-zaklade-dat-porizenych-evropskou-bolidovou-siti
Zdroj
Největší úlomek meteoritu Renchen označený M2 nalezený dne 31. července 2018. Vpravo od něj vidíme i jamku vzniklou dopadem. Foto: Ralph Sporn a Martin Neuhofer via Tisková zpráva Astronomického ústavu AV ČR.

„V úterý 10. července krátce před půl dvanáctou místního času (SELČ) ozářil rozsáhlé území kolem středního toku Rýna, tedy kolem hranic Německa a Francie, velmi jasný meteor – bolid. S výjimkou velké části Francie a menších oblastí Německa (především v JZ části) bylo sledování tohoto bolidu komplikováno poměrně rozsáhlou a kompaktní oblačností, která v té době pokrývala významnou část západní a střední Evropy. Proto tento bolid, který po krátkou dobu zářil ještě jasněji než Měsíc v úplňku, tentokrát neupoutal tak velkou pozornost, jako to obvykle u takto jasných bolidů bývá. Bylo to mimo jiné také proto, že dráha bolidu v atmosféře byla velmi strmá a tudíž i relativně krátká a to jak do délky, tak i do trvání celého jevu.“ uvádí tisková zpráva Astronomického ústavu AV ČR. Link na celý text včetně dalších obrázků najdeme ve zdroji nebo dole pod aktualitou.

Meteorit M4 o hmotnosti 4.8 g  v síti nad jabloňovým sadem východně od Renchenu. Detail meteoritu je vložený do obrázku. Foto: Ralph Sporn a Martin Neuhofer via Tisková zpráva Astronomického ústavu AV ČR.Místo dopadu poblíž městečka Renchen v Bádensku-Württembersku určili pracovníci Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR ze záznamů Evropské bolidové sítě, založené významný českým astronomem Dr.Zdeňkem Ceplechou před více než 50 lety. Během následného průzkumu se podařilo během léta nalézt meteorit rozpadlý na čtyři části. Vážily po řadě dle času nálezu 11,9 g, 955 g (viz obr.), 20,6 g a 4,8 g. Poslední z nich spočíval v ochranné síti proti ptákům kryjící jabloňový sad východně od Renchenu (viz obr. u tohoto odstavce). Všechny meteority ležely v lokalitách předpovězených pro danou hmotnost českými astronomy.

Podle místa dopadu nese meteorit zatím neoficiální pojmenování Renchen. Význam nálezu umocňuje fakt, že víme, odkud ze Sluneční soustavy přiletěl. Takových meteoritů s rodokmen známe zatím asi třicet.

Tisková zpráva Astrnomického ústavu AV ČR

 
Odeslat komentář k článku "Meteorit má rodokmen "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Meteorit má rodokmen " e-mailem

Diskuse/Aktualizace