Makak chrání plantáže

27.10.2019
Citace:
A.Holzner et al., Macaques can contribute to greener practices in oil palm plantations when used as biological pest control, Current Biology, Volume 29, ISSUE 20, PR1066-R1067, October 21, 2019, DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.09.011
Zdroj
Dospělý samec makaka vepřího požírá ulovenou krysu na palmové plantáži, foto Anna Holzner.

Majitelé palmových plantáží pokládají makaka vepřího (Macaca nemestrina, angl. pig-tailed macaques) za škodnou, která požírá plody palem a snižuje tak výnos palmového oleje. Podrobný výzkum ukázal, že přítomnost makaků plantáže chrání. S oblibou požírají krysy (rod Rattus), které sežerou mnohem více úrody než makakové. Makakové nepříjemného hlodavce dovedně vyhledávají v dutinách v kmeni palem, kde odpočívají během dne. Tlupa makaků sežere až 3.000 krys za rok, čímž sníží jejich stavy na plantáži o 75%. Biologové doposud předpokládali, že převážnou část potravy makaků tvoří ovoce s občasným přilepšením ptáčkem nebo ještěrkou. Pojídání krys v takovém rozsahu nikdo nečekal.

Vlevo dospělý samec a vpravo dospělá samice makaka vepřího na lovu krys v dutinách palmových stromů, foto Anna Holzner. Zřetelně viditelný krátký stočený ocásek ukazuje na původ pojmenování makaka vepřího.Dlouhodobé pozorování v Malajsii ukázalo, že makakové pozřou 0,56% plodů palmy olejné. Zároveň sníží ztráty způsobené krysami z 10% na 3%. Kde žijí makakové vepří, netřeba užívat rodenticidů. Šéfka výzkumu Anja Widdig z Universität Leipzig uvádí o dalších možnostech: „Očekáváme, že naše výsledky povzbudí jak soukromé, tak veřejné majitele plantáži, aby zvážili ochranu těchto primátů a jejich přirozeného prostředí v okolí stávajících a nově zřizovaných palmových plantáží. Ve spolupráci s místními pěstiteli palmy olejné a nevládními organizacemi připravíme návrh plantáží, které udrží životaschopnou populaci makaků a vyšší biodiverzitu pomocí koridorů pro divokou zvěř. Zároveň zvýšíme produktivitu a udržitelnost plantáží účinnou a ekologickou ochranou proti škůdcům.“

 
Odeslat komentář k článku "Makak chrání plantáže "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Makak chrání plantáže " e-mailem

Diskuse/Aktualizace