Magnet vylepšuje realitu

23.1.2018
Citace:
Gilbert Santiago Canón Bermúdez et al., Magnetosensitive e-skins with directional perception for augmented reality, Science Advances 19 Jan 2018: Vol. 4, no. 1, eaao2623, DOI: 10.1126/sciadv.aao2623
Zdroj
Schéma fungování spinového ventilu.

Polohový senzor založený na spinových ventilech může zásadním způsobem vylepšit virtuální nebo rozšířenou realitu (augmented reality) či fungování robotů. Spinový ventil (angl. spin valve) je miniaturní zařízení, kterým protéká proud v závislosti na vnějším magnetickém poli. Tvoří ho dvě vrstvy vodivého ferromagnetického materiálu oddělené vodivou vrstvou nemagnetického kovu. Magnetické momenty jedné z ferromagnetických vrstev stabilizuje proti vlivu vnějšího magnetického pole přilehlý materiál s opačně orientovanými spiny sousedních částicantiferromagnetický? materiál. Vnější magnetické pole je neovlivní, zmagnetizuje pouze protilehlou ferromagnetickou vrstvu.

Princip fungování senzoru založeného na spinových ventilech, CC BY-NC 4.0, Gilbert Santiago Canón Bermúdez et al., Magnetosensitive e-skins with directional perception for augmented reality, Science Advances  19 Jan 2018: Vol. 4, no. 1, eaao2623, DOI: 10.1126/sciadv.aao2623.Jsou-li magnetická pole obou ferromagnetických vrstev souhlasná, elektrický odpor systému je malý a mohou mezi nimi proudit elektrony s odpovídajícím spinem. Pokud nejsou, odpor je vysoký a protékající proud minimální. Proto nazýváme takové zařízení spinový ventil. Pohybujeme-li s ním ve vnějším stacionárním magnetickém poli, lze ze změn odporu určit pohyb a polohu vzhledem k siločárám magnetického pole. Využívá se např. ve čtecích hlavách pevných disků. Přilepíme-li senzor této konstrukce na dlaně, můžeme pomocí změn protékajícího proudu sledovat pohyb ruky.

Spinový ventil zmíněného senzoru tvoří dvě vrstvy ferromagnetické slitiny železa a kobaltu oddělené nemagnetickou mědí společně zapouzdřené v polymeru. Jako antiferromagnetická vrstva slouží slitina manganu a iridia. Jednotlivé spinové ventily jsou zapojeny do dvojitého tzv. Wheatstoneova můstku, což je elektrický obvod pro citlivé měření velmi malých změn odporu založený na vzájemné kompenzaci prvků.

 
Odeslat komentář k článku "Magnet vylepšuje realitu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Magnet vylepšuje realitu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace