Lesů zbývá víc

12.12.2017
Citace:
J.C.Aleman, M.A.Jarzyna a A.C.Staver, Forest extent and deforestation in tropical Africa since 1900, Nature Ecology & Evolution (2017), doi:10.1038/s41559-017-0406-1
Zdroj
Satelitní snímek Afriky (foto NASA, volní dílo, via Wikimedia Commons). Temně zelné plochy v centrální Africa jsou souvislé zalesněné plochy.

Odlesnění Afriky není zdaleka tak rozsáhlé, jak jsme odhadovali, což dokládá nová metaanalýza (analýza analýz) expertů z Yale University. Od roku 1900 poklesla rozloha afrických lesů o 21,7%, zatímco dřívější odhady uváděly 35 - 55%. Některé původní savany pokládaly starší analýzy za odlesněné oblasti. Ztráta lesů není rovnoměrná, v oblastech blízkých pobřeží přesahuje 90%.

Mapa Afriky s vyznačenými biomy. Upraveno podle:  Vegetation.png: Ville Koistinen (user Vzb83) derivative work: Ukabia (Vegetation.png), CC BY-SA 2.5-2.0-1.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0, GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) nebo  CC-BY-SA-3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons.Lesní metaanalýza kombinuje historické mapy s terénním výzkumem starších analýz, založených na analýze pylu a mikroskopická tělíska vznikající v rostlinných tělech z oxidu křemičitého, šťavelanu nebo uhličitanu vápenatéhofytolitů v usazeninách?, zbytcích zuhelnatělého dřeva v dávných ohništích a množství izotopu uhlíku 13C v půdě, které kolísá podle toho, zda porost tvoří stromy nebo traviny. Jednotlivé biomy Afriky vidíme na obrázku. Biom je oblast s charakteristickým typem rostlinných a živočišných společenstev, hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, např. tropický deštný prales.

 
Odeslat komentář k článku "Lesů zbývá víc "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Lesů zbývá víc " e-mailem

Diskuse/Aktualizace