Ledovec v protifázi

12.3.2018
Citace:
J.Batbaatar et al., Asynchronous glaciations in arid continental climate, Quaternary Science Reviews, Volume 182, 15 February 2018, Pages 1-19, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.12.001
Zdroj
Jigjidsurengiin Batbaatar z University of Washington v Seattlu při odběru vzorků pro berylliové datování z balvanu dovaleného ledovcem do pouště Gobi za poslední doby ledové (foto Alan R.Gillespie, University of Washington)

V dnešní poušti Gobi existoval na konci poslední doby ledové ledovec, který maximální velkosti dosáhl před 7.500 lety, kdy ostatní již dávno ustupovaly. Teorie, že růst a tání ledovců řídí pouze teplota, neplatí zřejmě stoprocentně. Významnou roli hraje vlhkost. Tání ostatních ledovců mohlo dodat vlhkost rostoucímu šťastlivci. Např. současné zmenšování ledovce na vrcholu afrického masivu Kilimandžáro způsobuje nedostatek vlhkosti. Vykácení deštného pralesa při úpatí podstatně snížilo množství vodní páry, které vystoupá až k vrcholu.

Kdy zmizel ledový pokryv, lze přesně určit pomocí berylliového datování. Působením kosmického záření vzniká v povrchové vrstvě hornin štěpením jádra kyslíku 16O radioaktivní izotop 10Be s poločasem rozpadu 1.390.000 let. Pod ledovcem nevzniká, protože masa ledu kosmické záření zachytí a do podloží nic nepropustí. Z rozdílů v koncentraci beryllia 10 v povrchových vrstvách terénu lze odhadnout, které jeho části a jak dlouho pokrýval ledovec. Vliv ledovce na vznik 10Be pomocí kosmického záření schematicky znázorňuje animace.

Na obrázku vidíme Jigjidsurengiina Batbaatara z University of Washington v Seattlu, jednoho z autorů výzkumu, při odběru vzorků pro berylliové datování z balvanu dovaleného ledovcem do pouště Gobi za poslední doby ledové (foto Alan R.Gillespie, University of Washington).

 
Odeslat komentář k článku "Ledovec v protifázi "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ledovec v protifázi " e-mailem

Diskuse/Aktualizace