Laser ohřeje jedinou vazbu

24.4.2018
Citace:
T.Stensitzki et al., Acceleration of a ground-state reaction by selective femtosecond-infrared-laser-pulse excitation, Nature Chemistry, Published Online 1 Janury 2018, DOI: 10.1038/NCHEM.2909.
Zdroj
Laserem katalyzována reakce cyklohexanolu s fenylizokyanátem.

Chemickou reakci lze urychlit selektivní excitací jediné vhodné chemické vazby infračerveným laserem. Konkrétně vazba O-H v molekuly cyklohexanolu se silně rozkmitá po absorpci fotonu vlnové délky 2,86 mirkometru. Za přítomnosti fenylizokyanátu dojde k rozštěpení vazby a spojení obou molekul, jak vidíme na obrázku. Jako zdroj fotonů poslouží femtosekundový záblesk infračerveného laseru. Reakční rychlost naroste o 24%, takže infračervené fotony slouží jako katalyzátor. Na reakci můžeme rovněž pohlížet jako na velmi selektivní ohřívání jediné chemické vazby. Mnohem jednodušší běžný ohřev celé směsi by mohl vést k dalším bočním reakcím, což by znečistilo produkt.

 
Odeslat komentář k článku "Laser ohřeje jedinou vazbu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Laser ohřeje jedinou vazbu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace