Kvasničný genom byl nyní zmapován i co do propojení veškeré genetické informace

2.6.2005

Už řadu let se ví, že není pravda, že jeden gen produkuje jeden protein. Proteiny mohou být různě modifikovány, a tak se ukazuje, že proteom běžně obsahuje třikrát tolik jednotek co genom. Nadto geny nebo jimi kódované proteiny spolu interagují doslova tisíci různými způsoby, často zcela nečekanými na základě tradičních znalostí biochemie. Na Kalifornské univetrzitě v San Diegu se nyní podařilo sestrojit jakési schéma zapojení (wiring diagram) všech genů v 16 chromosomech haploidní formy kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Dá se očekávat nápor na zhotovění podobného diagramu i pro lidský genom, a tím usnadnit analýzu nemocí způsobených mutací určitého genu. Koneckonců 30 % mutovaných „nemocných” genů u člověka má své analogy v kvasinkách.

Odeslat komentář k článku "Kvasničný genom byl nyní zmapován i co do propojení veškeré genetické informace "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kvasničný genom byl nyní zmapován i co do propojení veškeré genetické informace " e-mailem

Diskuse/Aktualizace