Kvantový detektor jediného fotonu

25.2.2005

Nový typ detektoru schopného zaregistrovat dopad jediného fotonu sestrojili britští a japonští fyzikové. Zařízení tvoří dvě vodivé vrstvy arseniku galitého oddělené velmi tenkou izolační vrstvou arsenidu hlinitého. Přes tuto izolační vrstvu může kvůli jejím atomárním rozměrům téci elektrický proud v důsledku kvantových jevů – hovoříme o tunelovém proudu. Připravíme-li izolační vrstvu tak, aby v ní byla nepatrná porucha atomárních rozměrů, získáme tzv. „quantum dot“, poruchu v pevné fázi, která se chová obdobně jako atom. Zachytí-li tato porucha foton, dojde k lokálnímu nárůstu vodivosti a my pozoruje vzrůst tunelového proudu. Jde o jakousi kvantovou analogii sepnutí diody.

Odeslat komentář k článku "Kvantový detektor jediného fotonu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kvantový detektor jediného fotonu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace