Koloběh dusíku doplněn

25.7.2018
Citace:
B.Z.Houlton et al., Convergent evidence for widespread rock nitrogen sources in Earth’s surface environment, Science 360, 58–62 (2018), Issue 6384, DOI: 10.1126/science.aan4399
Zdroj
Ve vodě rozpustný minerál dusíku salmiak NH4Cl z Tádžikistánu, foto Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons. Krystaluje v krychlové soustavě.

Rostliny nezískávají všechen dusík z atmosféry, jak jsme doposud mylně předpokládali. Až 26% prvku důležitého pro syntézu bílkovin pochází z podloží, vztaženo k hodnotám před průmyslovou revolucí. Minerály dusíku nejsou příliš hojné, nicméně existují. Celkem jich je 87, což není příliš mnoho. Známe 5.300 nerostů a každý rok k přibude zhruba stovka dalších. Ve větším množství nalezneme dusík pouze ojediněle jako minerál nitronatrit NANO3, též chilský ledek. Soli dusíkatých kyselin jsou ve vodě dobře rozpustné, takže v přírodě je nacházíme pouze v extrémně suchých oblastech. Jinde je dávno spláchnul déšť. Pro uvolňování amonných iontů do půdy, odkud je skrze kořeny přijímají rostliny, je důležité zvětrávání usazenin se stopami organických sloučenin dusíku a křemičitanových hornin s amonnými ionty.

Aktuální koloběh dusíku v přírodě s doplněným zvětráváním hornin podle nejnovějších objevů, přeložil Michal Maňas, obr. Johann Dréo/U.S. Environmental Protection Agency, Public domain, CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.en, via Wikimedia Commons. Většinu dusíku, který rostliny nezbytně potřebují pro syntézu bílkovin, získávají zprostředkovaně z atmosféry procesem zvaným biologická fixace, učeně diazotrofie. Některé půdní bakterie a sinice umí enzymaticky přeměnit velmi stabilní molekulu dusíku N2 na amonný iont NH4+ podle rovnice

N2 ---> HN=NH ---> H2N-NH2 ---> 2 NH3 ---> 2 NH4+

Některé dusík fixující mikroorganismy, tzv. hlízkovité bakterie, např. rod Rhizobium, žijí v symbióze s rostlinami z čeledi bobovitých (Fabaceae). Takto v půdě vzniknou sloučeniny dusíku, kde jsou k dispozici všem rostlinám.

akademon.cz 3.5.2016: Fixace dusíku jinak

akademon.cz 1.7.2012: Houby získávají rostlinám dusík

 
Odeslat komentář k článku "Koloběh dusíku doplněn "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Koloběh dusíku doplněn " e-mailem

Diskuse/Aktualizace