Kmenové buňly léči slepotu

21.3.2018
Citace:
L. da Cruz et al., Phase 1 clinical study of an embryonic stem cell–derived retinal pigment epithelium patch in age-related macular degeneration, Nature Biotechnology, 2018/03/19/online, doi:10.1038/nbt.4114
Zdroj
Řez lidským okem (Public domain, via Wikimedia Commons).

Úspěšné klinické studie s léčením slepoty probíhají na University College of London. Nejčastější příčinou oslepnutí u starších lidí je věkem podmíněná makulární degenerace (age-related macular degeneration), při které dochází k degeneraci sítnice. Na světě ji trpí přes šest milionů lidí. Prvním krokem je vypěstování vrstvy retinální pigmentového epitelu (retinal pigment epithelium) z lidských kmenových buněk. Po vpravení do oka mikrochirurgickou technikou poslouží jako záplata poškozené části sítnice. Řez lidským okem vidíme na obrázku (Public domain, via Wikimedia Commons).

Retinální pigmentový epitel neobsahuje vlastní světločivné buňky, nýbrž pouze pohlcuje již zachycené světlo a zabraňuje jeho zpětnému odrazu, čímž výrazně zvyšuje ostrost vidění. Pokus zatím proběhl na jednom oku dvou pacientů a jejich vidění se výrazně zlepšilo. Imunitní systém stačí potlačit pouze lokálně, protože jde o velmi malý zásah do organismu.

Kočkovité šelmy retinální pigmentový epitel nemají. Naopak v jejich oku najdeme vrstvu, která světlo již zachycené světločivnými buňkami odráží přes ně zpět, takže vidí za tmy lépe. Proto jejich oči za tmy září odraženým světlem.

 
Odeslat komentář k článku "Kmenové buňly léči slepotu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kmenové buňly léči slepotu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace