Kinesin se pohybuje vpřed i vzad stejným mechanismem

15.6.2005

Kinesin je proteinový motor, který transportuje membránové váčky obsahující nervové mediátory podél mikrotubulů, které tvoří důležitou část kostry eukaryontních buněk. Děje se tak v drobných krůčcích 8 nanometrů dlouhých, čímž se mediátor z mozku dopraví do špičky nohy během dvou dnů – prostou difuzí by to trvalo tisíc let. Krůčky odpovídají struktuře mikrotubuluů, přičemž energie se pro pohyb získává štěpením ATP. Pohyb dvouhlavičkového kinesinu probíhá ve směru od tzv. minus-konce k plus-konci tubulinu způsobem předávání nákladu z jedné hlavičky na druhou. Jestliže se nyní (třeba uměle) zaplní následující hlavička, popřípadě další místa na mikrotubulové kostře, může dojít k zastavení a dokonce obrácení pohybu kinesinu. Přitom se opět využívá vazby ATP. V tomto ohledu se zřejmě kinesinový motor liší od jiného, dobře známého motoru poháněného hydrolýzou ATP, totiž mitochondriální FoF1-ATPázy. V tomto systému, obrátí-li se pohyb do protisměru, dochází nikoli k hydrolýze, nýbrž k syntéze ATP (proto se enzym často nazývá ATP-syntáza).

Odeslat komentář k článku "Kinesin se pohybuje vpřed i vzad stejným mechanismem "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kinesin se pohybuje vpřed i vzad stejným mechanismem " e-mailem

Diskuse/Aktualizace