Kde řežu?

22.6.2019
Citace:
I.Haapala et al., Identifying brain tumors by differential mobility spectrometry analysis of diathermy smoke, Journal of Neurosurgery, DOI: https://doi.org/10.3171/2019.3.JNS19274
Zdroj
Nový analyzátor při práci, foto Antti Roine.

Čidlo, které operujícímu neurochirurgovi okamžitě sděluje, zdali řeže rakovinou nebo zdravou tkáň, funguje na základě iontové mobilitní spektrometrie (angl. differential mobility spectrometry). Při použití jemných chirurgických nástrojů, které tkáň citlivě rozrušují lokalizovaným pálením pomocí elektromagnetického pole, unikají vždy do vzduchu plynné zplodiny. Vzorek nasávaný kontinuálně v těsné blízkosti hrotu chirurgického nástroje analyzuje iontově mobilní spektrometr pracující na základě různé rychlosti iontů v elektrickém poli.

Dosavadní možnosti shrnuje jeden z vynálezců Ilkka Haapala z Tamperské univerzity ve Finsku: „V současné klinické praxi je standardem identifikace tumoru během operace analýza zmražených vzorků. Malý vzorek nádoru během operace analyzuje patolog.“

 
Odeslat komentář k článku "Kde řežu? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kde řežu? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace