Kapka žere kapku

22.1.2018
Citace:
http://news.mit.edu/2018/programmable-droplets-enable-high-volume-low-cost-biology-experiments-0119
Zdroj
Link na video zobrazující fungování biologické reakční plotny z dílny MIT.

Zásadní změny v provádění biochemických a biologických pokusů a testů by mohla přinést práce expertů z Massachusetts Institute of TechnologyMIT?. Klasické zkumavky a baňky nahradili plochou složenou z jednotlivých oddělených čtverců, jejichž smáčivost lze měnit vkládáním elektrického náboje. Link přes obrázek vede na video, kde uvidíme, jak to celé funguje. Záběry na vlastní zařízení začínají po 35 sekundě. Kapky roztoků jednotlivých sloučenin můžeme přemisťovat a mísit pomocí elektrického pole. Velkou výhodou je možnost snadné automatizace a provádění mnoha souběžných pokusů najednou.

Možnosti využití nového zařízení v chemii zůstávají omezené. Ohřev na danou teplotu je důležitou součásti chemických experimentů, na rozdíl od biologie, kdy naprostá většina dějů probíhá víceméně při běžné teplotě.

 
Odeslat komentář k článku "Kapka žere kapku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kapka žere kapku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace