Jedovatý oceán

7.10.2005

Vědci NASA dospěli při zkoumání 1,6 miliardy let starých mořských usazenin v australské MacArthurově pánvi k zajímavým závěrům. Zjistili, že tehdejší moře obývaly fotosyntézují bakterie, jež však místo kyslíku užívaly síru. Vzhledem k jejich množství a naprosté převaze nad jinými typy organismů musíme konstatovat, že původní oceány na Zemi byly pro dnešní živočichy velmi jedovaté, protože obsahovaly velká množství rozpuštěných sulfidů. Vzhledem k tomu, že sedimenty v MacArthurově pánvi vznikaly na velkých plochách miliony let a nacházely se neustále pod vodou, je prakticky vyloučeno, aby šlo o nějakou místní anomálii. Muselo jít o oblast, která byla součástí tehdejšího světového oceánu. Můžeme i spekulovat, že vymizení síry z mořské vody bylo tím impulsem, který spustil mohutný rozvoj živých organismů o stovky milionů let později.

Jak vidíme, je NASA rozsáhlou vědeckou organizací, jejíž některé programy souvisí se zkoumáním vesmíru jen velmi okrajově.

Odeslat komentář k článku "Jedovatý oceán "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jedovatý oceán " e-mailem

Diskuse/Aktualizace