Játrovka loví

16.5.2018
Citace:
X.Liu et al., Liverwort Mimesis in a Cretaceous Lacewing Larva, Current Biology, Volume 28, Issue 9, p1475–1481.e1, 7 May 2018, OI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.03.060
Zdroj
Nalevo fotografie fosilie larvy zlatoočka v barmském jantaru z období křídy, vpravo umělecká rekonstrukce skutečného vzhledu larvy v jejím prostředí, obr.Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, kresba Yang Dinghua.

Sto milionů let spočívaly v barmském jantaru fosilie dvou podivuhodných dravých hmyzích larev, než je současní paleontologové popsali. Svým vzhledem připomínaly prastaré zelené rostliny játrovky (Marchantiophyta, angl. liverworts) náležející k mechorostům. Nepochybně ukryté mezi stélkami játrovek larvy vyčkávaly, aby znenadání napadly svou kořist, nejspíš jiný hmyz. Jak vidíme na obrázku, jejich maskování bylo skutečně dokonalé. Důkladný průzkum ukázal, že náležely do dodnes žijící čeledi zlatoočkovitých (Chrysopidae, angl. green lacewings) řádu síťokřídlých (Neuroptera, angl. net-winged insects).

Zlatoočka skvrnitá (Chrysopa perla, foto Mathias Krumbholz, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons). Larvy zlatoočkovitých patří dodnes mezi obávané dravce hmyzího světa. K maskování nyní než mimikry využívají spíše objekty ze svého okolí připevněné na horní část těla. Jak dokládají jiné fosilie v jantaru, i tuto metodu užíval hmyz již v období křídy. Na obrázku vidíme současného zástupce čeledi zlatoočkovitých, zlatoočku skvrnitou (Chrysopa perla, foto Mathias Krumbholz, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons).

Stélky játrovky porostice (foto  J.F Gaffard Jeffdelonge at fr.wikipedia (photo by Jeffdelonge), CC-BY-SA-3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons). Povrchovou podobnost mezi dvěma nepříbuznými druhy označujeme jako mimikry (mimetismus, mimeze, angl. mimesis), pokud nejde o výsledek konvergentního vývoje. Dva velmi odlišné druhy, hmyz a rostlina, hmyzí fosilní larva zlatoočky a rostlina játrovka, jsou mimetici, ryba a delfín nikoliv. Současnou játrovku porostici (Marchantia) vidíme na obrázku. Její tělo není rozděleno na jednotlivé orgány (např.list, stonek, kořen), nýbrž ho tvoří nerozlišené stélky (angl. thallus).

 
Odeslat komentář k článku "Játrovka loví "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Játrovka loví " e-mailem

Diskuse/Aktualizace