Jak vnikají viry do buněk

30.7.2005

Některé viry zvyšují svoji infektivitu tím, že se ukryjí do membránových struktur zvaných časné endosomy. Z těchto endosomů však viry neunikají do buněčné cytoplasmy, nýbrž uvnitř endosomu pronikne virus do malých bublinových váčků. Tyto váčky fúzují s membránou endosomu, teprve když je celý komplex hluboko uvnitř buňky a uvolněný virus může napadnout blízko ležící buněčné jádro.

Odeslat komentář k článku "Jak vnikají viry do buněk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak vnikají viry do buněk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace