Jak ubikvitin umlčuje geny

8.2.2005

Vazba ubikvitinu na protein je obvykle chápána jako signál k jejich degradaci ve velkém mnohapodjednotkovém komplexu zvaném proteasom, s typickou aktivitou proteinázy závislé na štěpení ATP. Většina proteinů váže ubikvitin na různých místech molekuly, avšak nyní byla objevena ubikvitylace histonů na jediném místě, konkrétně Lys-119 v histonu H2A. Zdá se, že vazba ubikvitinu nejen vede k rozložení proteinu, ale může mít řadu informačních, signálních rolí. Vliv ubikvitylace histonu na zastavení transkripce může být dvojího druhu: buď přímo inhibuje systém transkripce nebo urychluje degradaci aktivátoru transkripce.

Odeslat komentář k článku "Jak ubikvitin umlčuje geny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak ubikvitin umlčuje geny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace