Jak se zbavujeme čpavku?

17.12.2008

Nečekané zjištění, že Rh-faktory, včetně krevních antigenů RhCE a RhD jsou složením příbuzné s přenášeči amonných iontů, naznačilo jejich možné biologické funkce. Belgičtí a švýcarští vědci nyní zjistili, že myši postrádající ledvinový faktor Rhcg mají vadnou exkreci amonných iontů a sníženou schopnost vypořádat se s kyselým stresem. Kromě toho je Rhcg zapojen do homeostázy obsahu nadvarlete, s možným dosahem na mužskou neplodnost. Zdá se tedy, že přenos amonných iontů není pouze otázkou difuze membránovými lipidy, nýbrž že je tu specificky zapojen protein Rhcg jak v transportu amonných iontů tak v ledvinové homeostáze.

Odeslat komentář k článku "Jak se zbavujeme čpavku? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak se zbavujeme čpavku? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace