Jak se pohybuje RNA-polymeráza

22.2.2005

Jde o enzym, který umožňuje přepis genetické informace z DNA na RNA za tvorby dlouhých molekul obsahujících báze nukleových kyselin adenin, guanin, cytosin a uracil. Tento proces je mechanicky náročný a dlouho nebylo jasné, jakým způsobem se RNA-polymeráza po DNA pohybuje. Nyní byl tento pohyb detailně prozkoumán a ukázalo se, že v něm hraje roli jednak tzv. G-smyčka, jednak tzv. F-můstek, který osciluje mezi rovnou a zahnutou formou. Polymeráza se pohybuje jako rohatkový systém s dvěma západkami,. Jednou z nich je F-můstek, který svou oscilací tlačí RNA-polymerázu kupředu vždy o jeden nukleotid, zatímco vstupující substrát (tedy RNA) funguje jako pevná nepohyblivá západka, která zabraňuje zpětnému sklouznutí RNA-polymerázy. Ukazuje se, že se tentio princip vyskytuje i u dalších kinetických systémů poháněných v buňce hydrolýzou ATP.

Odeslat komentář k článku "Jak se pohybuje RNA-polymeráza "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak se pohybuje RNA-polymeráza " e-mailem

Diskuse/Aktualizace