Jak na kobylky?

17.7.2005

Hejna žravých kobylek představují pro obyvatele teplých krajů obrovské nebezpečí, protože sežerou veškerou úrodu. Zkoumání jejich chování nyní odhalilo způsob, jak rozeznávají vodní plochy. Ty jsou pro ně takřka smrtelně nebezpečné, protože pokud hejno vletí nad moře, dříve nebo později na něm všechny kobylky zahynou hladem, žízní či vyčerpáním. Nicméně jejich složená očka rozeznají polarizaci světla. A právě světlo odražené od lesklých povrchů, jako třeba zrcadlo nebo vodní hladina, je silně polarizováno. Kobylky se tedy vyhýbají oblastem, které odrážejí více polarizované světlo. Jde to tak daleko, že se vyhnou i vodní ploše, kterou bez problémů mohou přeletět, což se podařilo zjistit při pozorování migrujících hejn na Sinajském poloostrově. Kobylky se vyhnuly Akabskému zálivu v místě, kde je široký pouze 3 km. Ostře změnily směr letu a pokračovaly po jeho břehu. Těchto poznatků snad půjde využít při ochraně obdělávaných ploch.

Odeslat komentář k článku "Jak na kobylky? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Jak na kobylky? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace