Izomer bouchne

22.10.2019
Citace:
L.M.Barton et al., Impact of Stereo- and Regiochemistry on Energetic Materials, J. Am. Chem. Soc.20191413212531-12535, DOI: 10.1021/jacs.9b06961
Zdroj
Chemická struktura různých izomerů tetrakis-(nitroxymethyl)cyklobutanu.

Doposud jsme se domnívali, že při hoření nebo přímo explozi sloučenin je důležité složení, nikoliv prostorové uspořádání téže molekuly. Energii uvolňuje vznik nových chemických vazeb při reakci s kyslíkem,na což rozdíly ve struktuře téže molekuly ovlivňují minimálně. Kromě sloučeniny tetrakis-(nitroxymethyl)cyklobutanu. Nahoře na obrázku vidíme na izomery téže sloučeniny, které se výrazně liší výbušnou silou. Explozivnější z nich při výbuchu vytvoří o 25% vyšší tlak než trinitrotoluen (TNT), k němuž se vztahuje síla výbuchu trhavin i jaderných reakcí.

Ve středu a dole na obrázku vidíme prostorové izomery podobné sloučeniny 1,2,3,4-tetrakis-(nitroxymethyl)cyklobutan o stejném elementárním složení jak v předchozím odstavci zmíněná trhavina. Rozdíly mezi nimi jsou překvapivé. Body tání se pohybují v neobyčejně velkém rozmezí - 40 až 146,9 oC. Izomer s nejnižší teplotou tání je jediná kapalina mezi nimi a hodí se jako palivo raketových motorů. „Očekával jsem drobné rozdíly ve vlastnostech, ne však tak dramatické, jaké byly pozorovány. Podle mě je nejdůležitější, že nic z toho se nepodařilo předpovědět teoreticky, ani za použití nejmodernějších přístupů, které využívá pro odhad energetického chování materiálů,“ posuzuje výsledky nezávislý expert Adam Matzger z University of Michigan.

 
Odeslat komentář k článku "Izomer bouchne "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Izomer bouchne " e-mailem

Diskuse/Aktualizace